המכון רפואי/המכון לבטיחות בדרכים פסל את רישיונך?

המכון לבטיחות בדרכיםהזמינו אותך למכון רפואי/המכון לבטיחות בדרכים?

סעיף 51 לפקודת התעבורה מסמיך את משרד הרישוי לפסול את רישיונו של הנהג מחמת כושר נהיגה לקוי. הפסילה אפשר שתהיה לצמיתות, לתקופה מסוימת או עד למילוי התנאים שיקבעו. כאשר רשות הרישוי פוסלת את רישיונו של הנהג מטעמים של כושר נהיגה לקוי חובה עליה למסור לנהג החלטה מנומקת בעניין. החלטת הרשות מבוססת על חוות הדעת הניתנת על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במשרד הבריאות. אם בהחלטת המכון הרפואי יקבע כי הנהג איננו כשיר לנהיגה, או שאיננו כשיר לנהיגה בסוג רכב מסוים, משרד הרישוי יפסול את רישיונו של הנהג.

את מי ניתן להזמין למכון הרפואי/המכון לבטיחות בדרכים?

  • מבקשי רישיון נהיגה לרכב ציבורי או לרכב משא כבד.

  • עברייני תנועה "מועדים" ולאחר סיום ריצוי פסילה.

  • נהגים שהיו מעורבים בתאונת דרכים והמשטרה דיווחה על כך.

  • נהגים אשר דווחו על ידי בית המשפט.

  • נהגים אשר ידוע כי הם נוטים להשתמש באלכוהול או בסמים.

  • נהגים או מבקשי רשיון בעלי בעיות רפואיות.

  • נהג או מבקש רשיון אשר רופאו דיווח לגביו כי מחלתו עלולה לסכן אותו או את זולתו בעת נהיגה .

  • נהגים אשר חייבים בבדיקה רפואית בהתאם לגילם .

  • נכי משרד הביטחון או נכים אשר הופנו על ידי המוסד לביטוח לאומי.

רשיונך נפסל בשל המלצת המכון הרפואי ?

בדרך כלל, משך הפסילה יהיה לשנה. בתום השנה ניתן יהיה על הנבדק לפנות בבקש לבדיקה חוזרת במכון הרפואי.

קיימת אפשרות לערער על החלטת המכון בפני וועדת הערר. יש לציין כי אם פנייתו של הנהג נדחתה, הוא יהיה רשאי להיבדק מחדש רק בתום שנה מהמועד בו עררו נדחה. עם דחיית הערר, קיימת האפשרות לפנות לבית המשפט המחוזי.

בעת הפניה לוועדת הערר הנהג יכול להיות מיוצג על ידי עורך דין. כמו כן, רצוי שהפניה תהיה מגובה בחוות דעת רפואית מטעמו של המערער.

כאמור, אם וועדת הערר דחתה את טענותיו של הנהג ניתן לפנות לבית המשפט המחוזי. בית המשפט ידון בשאלות משפטיות בלבד.עורך דינו של הנהג יבחן סוגיות שונות אשר בכוחן לבטל את ההחלטה. יש לבדוק, בין היתר, את הרכב הוועדה ואת הכשרתם של חבריה; את ההזדמנות שניתנה לנהג להשמיע את טיעוניו ולהגיש חוות דעת מטעמו; את מידת מסוכנותו של הנהג ועוד.

משרדי פעיל לשירותכם ולמענכם 24 שעות ביממה אל תהססו לפנות בכל שאלה אנו נעמוד ונילחם לצדכם בצורה המקצועית והיעילה ביותר. מספר דרכים ליצירת קשר:

פלאפון : 0502-3000-60 מייל: G.Berman.Law@gmail.com או בדף הפייסבוק: משרד עו"ד גיא ברמן